Указания за практически занятия със Safe Exam Browser (SEB)

Решаване на примерен тест със Safe Exam Browser

Примерен тест със Safe Exam Browser можете да решите в друга система за управление на обучението, в която има инсталирана последната версия на SEB. 
За целта:

 1. Отидете на адрес: https://training.it.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=484 
  Курс: Провеждане на сигурни изпити в Мудъл
 2. Ако все още не сте влезли в системата, въведете потребителското си име и парола за СУСИ
 3. Ако все още не сте записани в курса, използвайте ключ за самозаписване: SEB@moodle
 4. Тестът е със заглавие Примерен изпитен тест със SEB и се намира в секция „Примерен тест със SEB“

Упражняване на създаване и управление на тест със Safe Exam Browser

 1. Отидете на адрес: https://training.it.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=485
  Курс: Упражнение за сигурен тест в мудъл
 2. Ако все още не сте влезли в системата, въведете потребителското си име и парола за СУСИ
 3. Ако все още не сте записани в курса, използвайте ключ за самозаписване: SEB@moodle
 4. В този курс имате роля "преподавател" и можете да създавате и управлявате тестове със SEB

Препоръка: за да можете да работите едновременно, моля, най-напред създайте тема с Вашето име/псевдоним и в нея създайте Вашия тест със SEB

Последно модифициране: четвъртък, 6 август 2020, 15:52