Презентация 9: Създаване и добавяне на дейности в среда Мудъл

Презентация 9: Създаване и добавяне на дейности в среда Мудъл

Щракнете върху 03.2_Добавяне на дейности.pdf, за да отворите файла.