Презентация 9: Създаване и добавяне на дейности в среда Мудъл

Презентация 9: Създаване и добавяне на дейности в среда Мудъл

Кликни на линк 03.2_Добавяне на дейности.pdf за приказ датотеке.