BigBlueButton – виртуална класна стая. Създаване, основни настройки и възможности.

2.9Mo Document PDF