Jitsi – виртуална класна стая. Създаване, основни настройки и възможности.

1.1МБ PDF документ

Щракнете върху Ръководство_Jitsi.pdf, за да отворите файла.