Методическо ръководство за проектиране и провеждане на електронно дистанционно обучение в Софийски университет

Методическо ръководство за проектиране и провеждане на електронно дистанционно обучение в Софийски университет
Автор: проф. д-р Румяна Пейчева

772.3KB PDF документ