Ръководство за работа във Виртуални гишета на СУ

2.1МБ PDF документ

Щракнете върху 01. BigBlueButton_виртуалн-гишета_Ръководство_15.01.2021.pdf, за да отворите файла.