Щракнете върху 2010Musterloesung-Aufg7_2.pdf, за да отворите файла.