Оценки от курса, януари 2009

Щракнете върху NotenOeffentlicheFinanzenWS0809.pdf, за да отворите файла.