Щракнете върху NotenOeffentlicheFinanzenWS0809.pdf, за да отворите файла.