Работа с модул "Задание" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика