Работа с модул "Задание" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика

Кликните на линк https://www.youtube.com/watch?time_continue=661&v=EYEq-Ug41QQ&feature=emb_logo да бисте отворили ресурс