Работа с модул "Речник" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика

Cliquer le lien https://www.youtube.com/watch?v=3CsupebQo_8&feature=emb_logo pour ouvrir la ressource.