Работа с модул "Урок" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика