Работа с модул "Форум" в Мудъл 2.6 автор Стоян Съев, Факултет по педагогика

Щракнете върху https://www.youtube.com/watch?v=fvi3DJeNvQc&feature=emb_logo, за да отворите ресурса.