Уебинар за избор на подходящи научни списания за публикуване, 21.10.2021 г.