Уважаеми колеги, за да публикувате информация и материали за учебни дисциплини, достъпни за студентите от Физически факултет, моля обърнете се към гл. ас. д-р Николай Зографов

e-mail: zoggy@phys.uni-sofia.bg