Представяне по теми

 • Предварителна информация за работа със СУСИ и Мудъл (COVID-19 Update)

  Лична отговорност на всеки преподавател е:

  1. Самостоятелно да организира учебните си материали (включително да се научи как се работи със системата).

  2. Да се снабди със сертификат за отдалечен достъп до СУСИ или друг начин за достъп до локалната мрежа на ФзФ по указаният начин: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-9

  3. Да провери актуалността на информацията за водените от него реални курсове в СУСИ по показаният начин: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-12

  4. При установени несъответствия и липсващи курсове в СУСИ незабавно да уведоми секретаря на катедрата защото: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-10

  5. Да проверява актуалността на водените от него електронни курсове в Мудъл, правилно ли са поставени, наименувани и т.н. https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-13

  6. Да проверява кои са записаните студенти за съответната дисциплина.

     -инструкция за  ръчно записване на студенти: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-4

     -инструкция за активиране на функцията "самозаписване на студент" с парола: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-14

  7. Когато е нужно да организира записване на студентите, слушащи съответната дисциплина.

  8. Да провежда дистанционното електронно обучение.

 • 0. Как да се регистрирам в Мудъл?

  Моля да прочетете общата инструкция, тя се отнася за преподаватели, студенти и  докторанти със съответните детайли. Моля да пренебрегнете настройките които не касаят вашият статут. 

 • 1. Регистрирах се, но никога не съм използвал системата Мудъл. След събитията от март 2020 искам да използвам системата, но установих, че водените от мен курсове липсват. Какво трябва да направя?

  Уважаеми колеги-преподаватели, моля да НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ако курсът, който водите през текущият семестър - летен 2019/2020 не е качен автоматично от УЦИКТ. Ако е възможно изпълнете следните стъпки:

  1. Проверете информацията за вашите курсове в СУСИ както е показано тук

  2. При установени липсващи курсове и липсващи групи студенти уведомете незабавно секретарят на вашата катедра, за да може той/тя да я верифицира и отрази в СУСИ след което да предприеме последващи действия по уведомяване администраторите на СУСИ и учебен отдел.

  3. Ако всички ваши курсове в СУСИ са коректно въведени, тогава е необходимо е да изчакате следващата синхронизацията между СУСИ и МУДЪЛ която ще бъде извършена централно от УЦИKТ на 20.03.2020.

  4. След 20.03.2020, ако все още има липсващи курсове от текущият семестър, в Мудъл,

  ама сте 100% сигурни че го няма в Мудъл но го има в СУСИ, тогава правите това:

  изпращате на гл. ас. д-р Николай Зографов (zoggy@phys.uni-sofia.bg) следната информация за всеки липсващ курс: 

  1. Пълно наименование на курса
  2. Съкратено наименование на курса (ако има такова)
  3. Къде да бъде поставен съобразно организацията, която съм създал на Мудъла на ФзФ, например: 

  3.1  бакалаври => редовно обучение => задължителна дисциплина

  3.2  бакалаври => редовно обучение => избираема дисциплина 

  3.3  бакалаври => задочно обучение => задължителна дисциплина 

  3.4  бакалаври => задочно обучение => избираема дисциплина 

  3.5  магистри => редовно обучение => задължителна дисциплина 

  3.6  магистри => редовно обучение => избираема дисциплина 

  3.7  магистри => задочно обучение => задължителна дисциплина 

  3.8  магистри => задочно обучение => избираема дисциплина 

  1. Ясни данни за  специалностите на които се чете курса.
  2. Имена и електронна поща на титуляр/титуляри (в случай, че са повече от един) на курса (преподавателят/преподавателите, който/които реално води/водят този курс, а не неговият създател). Всеки преподавател трябва да провери актуалността на регистрацията си в Мудъл чрез име и парола за СУСИ и да попълни профила си с истинските си имена и университетска поща. Ако все още някой не го е направил, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!! трябва да се регистрира в Мудъл с реалните си имена и университетска електронна поща. В противен случай не може да бъде титуляр или преподавател в електронен курс! Всеки електронен курс може да има повече от един регистриран преподавател.
  • 2. Вече използвам системата Мудъл, но само за някои от моите курсове. След събитията от март 2020 искам всички останали курсове, които водя да бъдат качени в Мудъл. Какво трябва да направя?

   Уважаеми колеги-преподаватели, моля да НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ако курсът, който водите през текущият семестър - летен 2019/2020 не е качен автоматично от УЦИКТ. Ако е възможно изпълнете следните стъпки:

   1. Проверете информацията за вашите курсове в СУСИ както е показано тук

   2. При установени липсващи курсове и липсващи групи студенти уведомете незабавно секретарят на вашата катедра, за да може той/тя да я верифицира и отрази в СУСИ след което да предприеме последващи действия по уведомяване администраторите на СУСИ и учебен отдел.

   3. Ако всички ваши курсове в СУСИ са коректно въведени, тогава е необходимо е да изчакате следващата синхронизацията между СУСИ и МУДЪЛ която ще бъде извършена централно от УЦИKТ на 20.03.2020.

   4. След 20.03.2020, ако все още има липсващи курсове от текущият семестър, в Мудъл,  

   ама сте 100% сигурни че го няма в Мудъл но го има в СУСИ, тогава правите това:

   изпращате на гл. ас. д-р Николай Зографов (zoggy@phys.uni-sofia.bg) следната информация за всеки липсващ курс: 

   1. Пълно наименование на курса
   2. Съкратено наименование на курса (ако има такова)
   3. Къде да бъде поставен съобразно организацията, която съм създал на Мудъла на ФзФ, например: 

   3.1  бакалаври => редовно обучение => задължителна дисциплина

   3.2  бакалаври => редовно обучение => избираема дисциплина 

   3.3  бакалаври => задочно обучение => задължителна дисциплина 

   3.4  бакалаври => задочно обучение => избираема дисциплина 

   3.5  магистри => редовно обучение => задължителна дисциплина 

   3.6  магистри => редовно обучение => избираема дисциплина 

   3.7  магистри => задочно обучение => задължителна дисциплина 

   3.8  магистри => задочно обучение => избираема дисциплина 

   1. Ясни данни за  специалностите на които се чете курса.
   2. Имена и електронна поща на титуляр/титуляри (в случай, че са повече от един) на курса (преподавателят/преподавателите, който/които реално води/водят този курс, а не неговият създател). Всеки преподавател трябва да провери актуалността на регистрацията си в Мудъл чрез име и парола за СУСИ и да попълни профила си с истинските си имена и университетска поща. Ако все още някой не го е направил, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!! трябва да се регистрира в Мудъл с реалните си имена и университетска електронна поща. В противен случай не може да бъде титуляр или преподавател в електронен курс! Всеки електронен курс може да има повече от един регистриран преподавател.
   • 3. Използвам Мудъл активно, всички курсове, които искам да водя са качени в системата. Установявам, че не всички студенти, слушащи курса са записани участници или дори липсват цели групи студенти. Какво трябва да направя?

    Лесен начин за записване на студенти при сливане на курсове в Мудъл:

    Когато се налага да сливате курсове с големи групи студенти моля следвайте следната инструкция: 

    https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40242#section-16

    бърза връзка към посочената инструкция има тук >>>> клик

    Начин за ръчно записване на студенти:

    Ако имате списък с имената на студентите слушащи вашият курс (дори на хартия) винаги можете да ги добавите поименно ръчно през системата.

    1. Ако нямате списък със студентите, тогава се свързвате със секретаря на вашата катедра и изисквате списъка и после изпълнявате точка 1
    2. Свързвате се с учебен отдел и съобщавате за липсата
    3. Свързвате се директно с УЦИКТ и съобщавате за липсата
    • 5. Водя курс, който откривам, че е качен в Мудъл, но там пише че титуляр е друг преподавател. Какво трябва да направя?

     Трябва лично да се свържете с преподавателят, който е посочен като титуляр и да се разберете помежду си. Текущият титуляр (Manager+Teacher) има право да добавя нови преподаватели (Teacher) и титуляри (Manager+Teacher), както и да премахва такива. В последствие текущият титуляр може да се променя от вас самите.

     Обърнете внимание, че в един курс може да има много регистрирани преподаватели и това не е никакъв проблем.

     • 6. Виждам името на моят курс последвано от неактуален семестър например: „Моят Курс, зимен семестър 2019/2020“. Какво означава това?

      Не е грешка, но това не е и вашия курс! Вие виждате мястото на което студентите попълват анкета за вашият курс за съответният отминал семестър.

      Може да проверите дали курса е анкета лесно като проверите дали в началото на "съмнителният" курс фигурира това:

      Може да се запознаете се с информацията относно студентските анкети тук:

      https://cloud.phys.uni-sofia.bg/index.php/f/3512

      • 7. Дублират се курсове. Имам Мудъл курс който използвам от години, сега обаче се дублира с нововъведените в секция "Електронни курсове".

       Ако вече имате курс в Мудъл, който използвате и не желаете да мигрирате съдържанието към новосъздаденият курс в категория "Електронни курсове", препоръчвам да направите следното:

       1. В новосъздаденият празен курс поставете линк насочващ студентите към съществуващият курс който вече използвате.

       2. Споделете със студентите от новосъздаденият празен курс паролата за записване в старият ви курс.

       По този начин когато студентите влязат в служебно създаденият нов курс ще видят вашето съобщение и ще се запишат за старият курс.

       • 8. Нямам достъп до локалната мрежа на ФзФ, трябва ми сертфикат за отдалечен достъп до СУСИ. Какво да правя?

        Предвид пандемията от COVID-19, колегите от УЦИКТ са облекчили процедурата по издаване на сертификати за отдалечен достъп и тя вече не изисква лично присъствие а се осъществява по електронната поща. Сертификатът може да се инсталира на повече от един компютър.

        АКТУАЛНО: 18.03.2020 / 11:51 am

        За осигуряване на възможност за достъп до системи и услуги, които са
        налични за работещите в Университета, се променя процедурата за издаване
        на сертификати за отдалечен достъп.

        За издаването на сертификат е необходимо от служебен университетски
        имейл да бъде изпратено писмо от работещия в Университета до
        ca_problems@ucc.uni-sofia.bg, като писмото съдържа следната информация:

        - трите имена
        - факултет
        - длъжност
        - ЕГН
        - телефонен номер за връзка
        - копие от заповедта за зачисляване (за докторанти)


        След издаване на сертификата той ще бъде изпратен, заедно с указания от
        колегите от УЦИКТ, на заявилия го преподавател / служител.

        Все пак ако желаете може да погледнете старата инструкцията за издаване на сертификат.

       • 9. Защо през март 2020 трябва първо да информираме секретарите на катедри за липсващи курсове в Мудъл?

        Защото за първи път в историята на СУ се извършва синхронизация на действащи курсове от СУСИ към Мудъл по време на семестъра. Това става чрез централизирано синхронизиране с информацията въведена в СУСИ (заедно с информация за студентите, слушащи дисциплината). По този начин за създаването на курс в Мудъл задължително условие е той да фигурира първо в СУСИ.

        И тук възниква въпроса кой и как трябва да въведе информацията в СУСИ?

        Това става на следните етапи:

        1. Задължение на секретарите на катедри е да качат (попълнят) в СУСИ информация за всички курсове на преподавателите от съответната катедра.
        2. Едва след това администраторите на СУСИ и учебен отдел верифицират и одобряват КАЧЕНАТА ОТ СЕКРЕТАРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
        3. След това идва вирус, пандемия, карантина и тогава от УЦКИТ получават заповед да синхронизират базата данни като взимат информация от СУСИ и я копират в МУДЪЛ. 
        4. След това ако има неща, които не могат да бъдат прехвърлени от СУСИ, администраторът на Мудъл търси решение на проблемите по различни начини.
        • 10. Как лесно да се ориентирам за местоположенито на курса който преглеждам?

         В горната част на съдържанието на прозореца се сдържа пътят до курса:

         • 11. Как се прави проверка на курсове в СУСИ?

          ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ >>>> Моля предварително да проверите въведената информация в личните ви акаунти в СУСИ по следният начин:

          При установени липсващи курсове и липсващи групи студенти уведомете незабавно секретарят на вашата катедра, за да може той/тя да я верифицира и отрази в СУСИ след което да предприеме последващи действия по уведомяване администраторите на СУСИ и учебен отдел. Повече информация по този въпрос ще намерите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-10

          След последващи синхронизацията на базите данни на СУСИ и Мудъл, моля проверете отново, първо в СУСИ и после в Мудъл. При липси или неточности в СУСИ информирайте секретарите катедри.

           Достъпа до СУСИ се осъществява само от компютър свързан към локалната мрежа на ФзФ или чрез сертификат за отдалечен достъп, който трябва да поискате от УЦИКТ. Запознайте се със следната информация: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-9

          • 12. Проверих в СУСИ там всички мои курсове са коректно отбелязани. Но все още не мога да открия "Моят курс" в Мудъл.

           1. Сигурни ли сте че проверихте в СУСИ?

           2. Ако сте сигурни за информацията в СУСИ тогава проверете в менюто Моето табло:

           3. Ако не откривате курса в "Моето табло" (Моля хубаво да разгледате защото сигурно ще ви се появят десетки курсове от типа стари анкети и вероятността да не забележите вашият курс е голяма) тогава отивате на началната страница на ФзФ тук: elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=14 и търсите вашият курс по показаният начин:

           4. Намерихте курса по указаният начин от точка 2 или точка 3 обаче той е сложен в друга специалност. В този случай моля да проверите списъка със записаните студенти защото курсове които се четат на повече от една специалност са сложени на едно място. В случай че има липсващи студенти и е сигурно че курса не се появява на друго място тогава  трябва сами да си добавите липсващите студенти както е указано тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40260#section-4

           5. Намерихте курса по начина от точка 3 обаче там вашетo име го няма (не фигурирате като teacher). Без паника, просто пишете на титуляра на курса - неговото име го пише, за да ви добави като non-editing-teacher. 

           6. Ама вие искате да сте teacher защото искате да управлявате курса.  Тогава нека титуляра на курса да ми пише за да го направя manager който може да добавя всякакви роли, включително и teacher за вас.

           7. Не откривате курса по никакъв начин, ама сте 100% сигурни че го няма в Мудъл но го има в СУСИ, тогава правите това:

           изпращате на гл. ас. д-р Николай Зографов (zoggy@phys.uni-sofia.bg) следната информация за всеки липсващ курс: 

           1. Пълно наименование на курса
           2. Съкратено наименование на курса (ако има такова)
           3. Къде да бъде поставен съобразно организацията, която съм създал на Мудъла на ФзФ, например: 

           3.1  бакалаври => редовно обучение => задължителна дисциплина

           3.2  бакалаври => редовно обучение => избираема дисциплина 

           3.3  бакалаври => задочно обучение => задължителна дисциплина 

           3.4  бакалаври => задочно обучение => избираема дисциплина 

           3.5  магистри => редовно обучение => задължителна дисциплина 

           3.6  магистри => редовно обучение => избираема дисциплина 

           3.7  магистри => задочно обучение => задължителна дисциплина 

           3.8  магистри => задочно обучение => избираема дисциплина 

           1. Ясни данни за  специалностите на които се чете курса.
           2. Имена и електронна поща на титуляр/титуляри (в случай, че са повече от един) на курса (преподавателят/преподавателите, който/които реално води/водят този курс, а не неговият създател). Всеки преподавател трябва да провери актуалността на регистрацията си в Мудъл чрез име и парола за СУСИ и да попълни профила си с истинските си имена и университетска поща. Ако все още някой не го е направил, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!! трябва да се регистрира в Мудъл с реалните си имена и университетска електронна поща. В противен случай не може да бъде титуляр или преподавател в електронен курс! Всеки електронен курс може да има повече от един регистриран преподавател.

           • 13. Как да направя парола с която студентите да се записват сами за моят курс?

            1: От менюто "настройки" избирате "методи за записване"

            2: Трябва да направите "Самозаписване (Student)" видимо, като цъкнете върху задрасканият символ "око"

            3: Редактирайте настройките на метода  "Самозаписване (Student)" символ "зъбно колело":

            4: Създайте парола за записване.

            5: Запаметете промените

            6: Споделете линка към курса и паролата за запис с вашите студенти.

            • 15. Много е нестабилна системата. Има ужасни прекъсвания по време на лекция във "Виртуална класна стая- BigBlueButtonBN". Какво да правя?

             Да, така е! Всички, които водим занятия „на живо“ чрез приложението "Виртуална класна стая- BigBlueButtonBN" вече изпитваме този проблем.

             За съжаление, това е технически проблем, който се получава поради претоварване на системата в пиковите часове по обедно време.

             Генерално решение на този проблем за сега няма, всичко зависи от хардуерната и комуникационна инфраструктура на СУ, разбирайте финансови средства и закупуване на сървъри и осигуряване на високоскоростен мрежов достъп. За това е по-добре да бъдем търпеливи.

             Все пак, ако така или иначе не сте удовлетворени от представянето на системата за електронно обучение на СУ в сегашният и вид, мога да ви посъветвам следното: 

             1. Ако занятията, които водите са в пиков час, променете часа за провеждане за по-ненатоварен такъв.
             2. Потърсите алтернатива в други платформи като: 

             Skype

             Zoom https://zoom.us/

             Google classroom https://edu.google.com/products/classroom/ 

             Ето едно забавно видео по темата:

              

             1. Ако нищо от горните решения не ви върши работа, може да изпратите оплакване в УЦИКТ или директно до Г-н Ректора на СУ. 

             Желая ви успех при всички положения и бъдете здрави!