В настоящата секция катедрите на Физически факултет публикуват информация за съществуващите избираеми курсове (бакалаври и магистри) и методите за записване.