*************************************

Уважаеми студенти, не се колебайте да оцените вашите преподаватели като попълните анкетите. Те са анонимни!!!

Никой от вашите преподаватели няма директен достъп до тях. Това е добър шанс за вас да изразите личното си мнение и препоръки без да се притеснявате.

Вашето мнение е важно, за да подобрим качеството на обучението във Физическият Факултет.

*************************************

 

Уважаеми колеги, за да публикувате информация и материали за учебни дисциплини, достъпни за студентите от Физически факултет, моля обърнете се към гл. ас. д-р Николай Зографов

e-mail: zoggy@phys.uni-sofia.bg