Запознаване с възможностите на електронната среда за обучение Moodle и придобиване на практически умения за създаване и администриране на курс.