Представяне по теми

 • РАЗПИСИ НА ЗАЛИ

  В Н И М А Н И Е : За заявка на зала изпратете съобщение на Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg), което да съдържа следната информация:

  1. име на заявителя
  2. дата / ден от седмицата
  3. начален - краен час
  4. капацитет на залата (необходим бр.места, техническо оборудване и т.н.)
  5. вид заетост:
    • публично мероприятие: семинар / публична лекция / друго + тема
    • занятия / изпит: заглавие на дисциплина + група студенти (специалност, факултет и т.н.)

  За зала "Яйцето" - виж в блок 4.

  Разписи на занятия и графици на изпити

  • ЗИМЕН семестър, 2021-2022 уч.г.

   • РЕКТОРАТ на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цар Освободител 15)
    зала: 21, 41, 61, 63 А, 65, 83 Б

   • БЛОК 1 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
    зала: 45, 47, 51, 53, 54, 56, 410, 420, 423, 435, 502, 507

   • БЛОК 4 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
    зала: Яйцето, 200, 202, 205, 211, 227, 228, 229, 300, 304, 305, 307, 308, 319, 326, 333, 400, 404, 407, 408, 419, 421, 500, 505, 514, 517, 520, 526, 530
   • ЛЕТЕН семестър, 2020-2021 уч.г.

    • РЕКТОРАТ на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цар Освободител 15)
     зала: 21, 41, 61, 63 А, 65, 83 Б

    • БЛОК 1 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
     зала: 45, 47, 51, 53, 54, 56, 410, 420, 423, 507

    • БЛОК 4 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
     зала: Яйцето, 130, 200, 202, 205, 211, 227, 228, 229, 300, 304, 305, 307, 308, 319, 326, 333, 400, 404, 407, 408, 419, 421, 500, 505, 514, 517, 520, 526, 530