Категорията включва предлаганите курсове в Бакалавърските програми към ИФ, създадени извън УЦИКТ