Това е курс, предназначен за студентите II семестър в МП "Кризи, конфликти и дипломация в световната политика 17-21 век" и четен от доц. д-р Костадин Грозев всеки петък от 10 до 12 ч. в ауд. 37А на ИФ.

Курсът разглежза основните елементи на наследството на Студената война и начинът, по който  глобалната конфронтация Изток-Запад се вписва в геополитическите реалности на ХХI век.

Това е курс, четен от доц. д-р Костадин Грозев през летния семестър на учебната 2016-2017 г. Той е предназначен за студентите в III курс, редовно обучение в бакалавърската програма "Минало и съвремие на Централна и Югоизточна Европа". Целта на курса е да въведе студентите в науката за международните отношения като ги запознае с обекта и предмета на науката, нейната методология на изследване, основни термини и научни хипотези, различните теоретични направления и практическата приложимост на тези знания в съвременната геополитическа обстановка.

Курсът съдържа материали, структурирани по теми и необходими за семинарните упражнения по Средновековна българска история.

Уважаеми колеги, това са дългоочакваните материали за упражненията по Средновековна българска история - упражнения за академичната 2014/2015 година. В първата тема са целите книги, а по-надолу са разбити  по теми и с допълнителни материали за ваше улеснение.