Категорията включва предлаганите курсове в магистърските програми към ИФ, създадени извън УЦИКТ