В този курс ще се провеждат виртуалните заседания на Експертния съвет на Центъра за дистанционно обучение на СУ.