В този курс ще бъдат проведен информационният ден на ЦДО на 7 април 2021.