Lista de tópicos

 • ПАСПОРТИ НА ЗАЛИ

  В Н И М А Н И Е : За заявка на зала изпратете съобщение на Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg), което да съдържа следната информация:

  1. име на заявителя
  2. дата / ден от седмицата
  3. начален - краен час
  4. капацитет на залата (необходим бр.места, техническо оборудване и т.н.)
  5. вид заетост: публично мероприятие (семинар / публична лекция / друго + тема); занятия / изпит (заглавие на дисциплина + група студенти, специалност, факултет и т.н.)

  Разписи на занятия и графици на изпити

 • ЗИМЕН семестър, 2024/2025 уч.г.

  • РЕКТОРАТ на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цар Освободител 15)
   зала: 21, 41, 61, 63 А, 65, 83 Б

  • БЛОК 1 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
   зала: 45, 47, 51, 53, 54, 56, 410, 420, 423, 435, 502, 507

  • БЛОК 4 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
   зала: Яйцето, 127, 200, 208, 212, 214, 221, 222, 223, 300, 305, 306, 307, 308, 313, 319, 325, 400, 404, 405, 407, 418, 420, 500, 505, 512, 519, 521, 527, 528
 • ЛЕТЕН семестър, 2023/2024 уч.г.

  • РЕКТОРАТ на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цар Освободител 15)
   зала: 21, 41, 61, 63 А, 65, 83 Б

  • БЛОК 1 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
   зала: 45, 47, 51, 53, 54, 56, 410, 420, 423, 435, 502, 507

  • БЛОК 4 на СУ "Св.Кл.Охридски" (гр. София, бул. Цариградско шосе 125)
   зала: Яйцето, 127, 200, 208, 212, 214, 221, 222, 223, 300, 305, 306, 307, 308, 313, 319, 325, 400, 404, 405, 407, 418, 420, 500, 505, 512, 519, 521, 527, 528