Второ задание за 21.03.2020 г.

Преведете писмено параграф 22-24 включително.