Химическо вещество в окото

Ако химическо вещество попадне в вашето око, незабавно предприемете следното:

1. Промийте окото си с вода.Използвайте чиста, хладка чешмяна вода за поне 20 минути и използвайте най-бързия от следните подходи:

- Влезте под душа и приложете лека струя хладка вода върху челото точно над засегнатото око. Или насочете струята в основата на носа, ако и двете очи са засегнати

- Или наведете главата си надолу и се обърнете на едната страна, така че нежна струя чешмяна вода да промие засегнатото око, което е отворено.

- Най-добрият подход при малки деца: те трябва да легнат във ваната или да се облегнат върху мивката, докато вие насочите лека струя вода към тяхното чело точно над засегнатото око или в основата на носа, за да облеете и двете очи. Запомнете, че трябва да промиете окото поне за 20 минути, независимо от метода.

2. Измийте ръцете си със сапун и вода. Изплакнете обилно вашите ръце, за да бъдете сигурни, че не са останали по тях сапун или химическа субстанция. Вашата първа задача е да премахнете химическото вещество от повърхността на окото, а след това трябва да премахнете химическата вещество от ръцете си.

3. Свалете контактните лещи. Ако те не са паднали по време на промивката с вода, тогава ги премахнете.

Внимание: 

- Не търкайте очите си – това може да причини по-сериозни увреждания.

- Не поставяйте в окото си нищо друго освен вода или физиологичен разтвор и не използвайте капки за очи, освен ако медицинско лице не ви препоръча да го направите.

Търсете незабавно медицинска помощ

След като приключите с по-горните стъпки, потърсете незабавно медицинска помощ или се обадете на Бърза помощ (ако е необходимо). Вземете с вас в спешния център описанието на химическото вещество или поне неговото име. Ако непосредствено след инцидента са на разположение очила, носете ги, защото вашите очи ще бъдат чувствителни на светлина.
마지막 수정됨: 금요일, 15 7월 2011, 12:03 AM