Използване на модул в Мудъл за превенция на плагиатство - ръководство за студенти

2.3МБ PDF документ

Щракнете върху Students Manual AntiPlagiarism.pdf, за да отворите файла.