Запис на уебинара "Педагогически и технологични подходи към справяне с плагиатството и подмяна на самоличността на студента по време на онлайн изпити (27 май 2020)"

В рамките на уебинара, проведен на 27 май 2020 чрез платформата Teams, са представени различни аспекти (включително нормативни) на феномена плагиатство, направена е демонстрация за работа със системата за превенция на плагиатство, интегрирана в университетската среда за електронно обучение, и са разгледани различни педагогически и технологични подходи към справяне с плагиатството и подмяна на самоличността на студента по време на онлайн изпити.