Курсът цели запознаване студентите с ключови теории за дигиталната култура. Заедно с това са представени разнообразни социални и културни практики, които формират основата на интернет като комуникационна среда.

Телевизионното изкуство и изкуството на телевизионния екран са двете основни линии в предлаганата програма. Освен в медиен план е потърсен фокус, който да съчетае културологични, философски и социологически въпроси.

Основното внимание в курса е от една страна е насочено в исторически план да се проследят и открият закономерности в развитието на тв изкуство, а от друга страна, да се разгледат отделните му елементи в сравнителен план. Особено място в програмата е отделено на теми, свързани с „популярната култура“, обект на множество научни изследвания. 

Студентите се запознават с основни понятия в областта на художествените жанрове. Да познават в исторически план основни етапи от развитието на тази част от телевизионната програма в България и в световен мащаб. Да анализират и дискутират по теми, свързани с масовата култура и отношението журналистика и забавни продукции.

 

Курсът от упражнения по „Електронни медии” цели да запознае студентите с промените, които са настъпили и които се случват в електронните медии интервюта със събеседници – изявени журналисти от радиoстанции и телевизии.

Сред основните цели на курса от упражнения е студентите да осъществят връзка с практици, за да уговарят още в рамките на часовете летните си стажове в електронни медии, както и възможности за работа в медиите. Курсът има за цел да поддържа връзката между студентите и медийния бизнес.

В избора на журналисти се търси баланс: между журналисти, работещи в комерсиални и обществени медии, така че студентите да се запознаят с ролята на журналиста в различни по статут медии.

В избора на гости водеща е идеята да се представят журналисти в различни професионални роли – репортер, продуцент, редактор, директор на новини, директор на телевизия, програмни директори.

След всяка среща следва анализ и дискусия по теми от разговора, както и подготвени от студентите рецензии на предавания от електронни медии.

Курсът от упражнения по „Електронни медии” цели да запознае студентите с промените, които са настъпили и които се случват в електронните медии интервюта със събеседници – изявени журналисти от радиoстанции и телевизии.

Сред основните цели на курса от упражнения е студентите да осъществят връзка с практици, за да уговарят още в рамките на часовете летните си стажове в електронни медии, както и възможности за работа в медиите. Курсът има за цел да поддържа връзката между студентите и медийния бизнес.

В избора на журналисти се търси баланс: между журналисти, работещи в комерсиални и обществени медии, така че студентите да се запознаят с ролята на журналиста в различни по статут медии.

В избора на гости водеща е идеята да се представят журналисти в различни професионални роли – репортер, продуцент, редактор, директор на новини, директор на телевизия, програмни директори.

След всяка среща следва анализ и дискусия по теми от разговора, както и подготвени от студентите рецензии на предавания от електронни медии.