Природни бедствия

Явления, свързани с геоложки, атмосферни и космически процеси, протичащи в земната кора и околоземното пространство за кратко време, носещи огромна енергия, които променят рязко и значително природната среда. Тези явления се проявяват независимо от живата материя.

» ключови думи