ключови думи


Природни бедствия (Natural disasters):

=явления, свързани с геоложки, атмосферни и космически процеси, протичащи в земната кора и околоземното пространство за кратко време, носещи огромна енергия, които променят рязко и значително природната среда. Тези явления се проявяват независимо от живата материя.

 

Екокатастрофи (Ecological catastrophes):

=явления, предизвикани от жизнената дейност на Земята и от антропогенното въздействие върху природната среда които са дълготрайни или кратковременни и оказват негативно въздействие на природата и на живите организми.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

П

Природни бедствия

Явления, свързани с геоложки, атмосферни и космически процеси, протичащи в земната кора и околоземното пространство за кратко време, носещи огромна енергия, които променят рязко и значително природната среда. Тези явления се проявяват независимо от живата материя.