Презентация 1: Среди (системи) за управление на обучението

Презентация 1: Среди (системи) за управление на обучението

Щракнете върху 01.1_Системи_за_управление_на_обучение.pdf, за да отворите файла.