Презентация 4: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Презентация 3.1: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Щракнете върху 01.4_Среда за електронно обучение Moodle.pdf, за да отворите файла.