Презентация 2: Среди за ЕО с отворен достъп

Презентация 2: Среди за ЕО с отворен достъп

Щракнете върху 01.2_Среди_за_електронно_обучение_с_отворен_достъп.pdf, за да отворите файла.