Презентация 1: Среди (системи) за управление на обучението

Презентация 1: Среди (системи) за управление на обучението

Кликни на линк 01.1_Системи_за_управление_на_обучение.pdf за приказ датотеке.