Щракнете върху 01.4_Среда за електронно обучение Moodle.pdf, за да отворите файла.