Презентация 4: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Презентация 3.1: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Klicken Sie auf den Link '01.4_Среда за електронно обучение Moodle.pdf', um die Datei anzuzeigen.