Презентация 4: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Презентация 3.1: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Per visualizzare il file, fai click su questo link: 01.4_Среда за електронно обучение Moodle.pdf