Презентация 4: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Презентация 3.1: Среда за ЕО Мудъл (Moodle) - продължение

Кликни на линк 01.4_Среда за електронно обучение Moodle.pdf за приказ датотеке.