Презентация 6: Основни понятия - Ресурси, Дейности, Блокове

Презентация 4. Основни понятия - Ресурси, Дейности, Блокове

Щракнете върху 01.5_Oсновни понятия - ресурси, дейности, блокове.pdf, за да отворите файла.