Πατήστε στο σύνδεσμο 01.5_Oсновни понятия - ресурси, дейности, блокове.pdf για να δείτε το αρχείο.