Презентация 6: Основни понятия - Ресурси, Дейности, Блокове

Презентация 4. Основни понятия - Ресурси, Дейности, Блокове

Кликни на линк 01.5_Oсновни понятия - ресурси, дейности, блокове.pdf за приказ датотеке.