Πατήστε στο σύνδεσμο 01.3_Среда_за_електронно_обучение_Moodle.pdf για να δείτε το αρχείο.