Презентация 3: Среда за ЕО Мудъл (Moodle)

Презентация 3: Среда за ЕО Мудъл (Moodle)

ファイルを表示するには 01.3_Среда_за_електронно_обучение_Moodle.pdf リンクをクリックしてください。