Щракнете върху 01.7_Записване на участници и връзка с тях.pdf, за да отворите файла.