Презентация 7: Записване на участници в курса и връзка с тях

Презентация 7: Записване на участници в курса и връзка с тях